Våre tjenester

Hvordan vi jobber

få kontroll på bedriften din.

Vi bistår små og mellomstore bedrifter og organisasjoner med regnskap og økonomisk rådgivning daglig.

Regnskap

Du skal føle deg trygg på at du får et korrekt regnskap, hvor regler og lover blir ivaretatt på best mulig måte for din bedrift.

Kvalitet er viktig for oss, så vi vil alltid etterstrebe å opprettholde en gjennomgående høy kvalitet.

Vi tilbyr tjenester innenfor de fleste bedriftsøkonomiske områder som regnskap, lønn, fakturering, budsjettering og årsoppgjør.

Regelverket innenfor regnskap, skatt og avgift, lønn og andre goder i arbeidsforhold mv. er under stadig endring.

Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på regelverket og de endringer som skjer.

Lønn

Vi sitter på fagkompetanse og verktøy til å yte deg best mulig service.

I lønnsoppdraget er det naturlig at også feriepenger, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, fraværsstatistikk og offentlige statistikker er med, og ikke minst A-meldinger

Fakturering

Vi bistår deg gjerne med fakturering!

Kredittsalg krever gode rutiner for både fakturering og oppfølging for å sikre god likviditet.

Dette hjelper vi deg med å få på plass.

Her kan vi også tilby delte løsninger, hvor du som klient bestemmer om du vil ha en løsning hvor ditt firma foretar fakturering, registrering av innbetalinger etc., og at vi tar oss av resten av regnskapsføringen.

Faktureringen er selvfølgelig integrert i regnskapssystemet. Valget er ditt.

Rådgivning

Enten det gjelder analyse og styring av tall, styrearbeid eller spørsmål og oppgaver innen HR og lønn, har vi den kompetansen du trenger for å få oversikt og hjelp til gjennomføring av oppgavene.

Budsjettering

Et budsjett er en plan over de økonomiske forventningene en bedrift har for fremtiden.

Dette er et av de viktigste økonomiske styringsverktøy en bedrift har i tillegg til regnskapet.

Ligningsoppgjør og årsoppgjør

Ligningspapirer og årsoppgjør

Årsregnskap gir oversikt og gir nyttig informasjon om årets økonomi og redegjør for virksomhetens situasjon.

Brukeren av informasjonen skal kunne fatte gode beslutninger basert på dette regnskapet.